"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2012 Ngày 16 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành Qui định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước. 03
10-04-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2012 Quyết định số 39/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2015. 25
10-04-2012 Quyết định số 46/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, chuyển giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc UBND tỉnh về các sở, ngành liên quan trực tiếp quản lý. 43
10-04-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 60
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức trên địa bàn tỉnh. 64
27-03-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 67
29-03-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng chống hạn, phục vụ sản xuất vụ Hè - Thu năm 2012 và đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 69
10-04-2012 Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Dung Quất và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi. 72
10-04-2012 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Ngã. 76
5,506,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner