"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2012 Ngày 29 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế cho vay đối với hộ nghèo từ nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi. 03
10-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2011 Quyết định số 304/QĐ-UBND ban hành kế hoạch về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2012. 17
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2012 Quyết định số 165/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt – Nga tỉnh Quảng Ngãi. 32
10-02-2012 Quyết định số 167/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam Nghĩa Thắng. 39
16-02-2012 Quyết định số 196/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. 44
5,549,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner