"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2012 Ngày 17 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
28-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 08
30-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Ba Tơ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 10
Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn
22-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 19
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
23-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 24
23-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012. 29
23-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Hà giai đoạn 2011-2015. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2011 Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nghĩa Hành đến năm 2020. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020. 55
5,506,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner