"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2011 Ngày 27 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2011 Quyết định số 261/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015. 03
16-12-2011 Quyết định số 271/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015. 35
19-12-2011 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộ Đức đến năm 2020. 52
19-12-2011 Quyết định số 274/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 65
19-12-2011 Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Đức Phổ đến năm 2020. 85
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bình ổn giá cả, thị trường và tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - năm 2012. 104
5,563,173 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner