"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2011 Ngày 21 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012. 03
12-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 26
12-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 30
12-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010. 33
12-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 36
12-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 38
12-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về việc quy định chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012 – 2015. 39
12-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 44
12-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 16/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án về Tổ An ninh nhân dân ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 47
12-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 49
12-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012. 51
12-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 81
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 102
12-12-2011 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh. 105
5,312,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner