"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2011 Ngày 10 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
04-10-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-09-2011 Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Tây Trà, giai đoạn 2009-2020. 28
30-09-2011 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Sơn Tây giai đoạn 2009-2020. 40
06-10-2011 Quyết định số 198/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn huyện Minh Long giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. 51
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-09-2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác giữ gìn trật tự, trị an và quản lý bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 57
04-10-2011 Quyết định số 1455/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 61
04-10-2011 Quyết định số 1456/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 74
05-10-2011 Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi. 85
5,563,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner