"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2011 Ngày 20 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
05-09-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi. 20
14-09-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. 23
29-08-2011 Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2011 Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam Nghĩa Thắng. 29
14-09-2011 Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016. 31
15-09-2011 Quyết định số 1378/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội làng nghề chế biến nước mắm xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. 36
15-09-2011 Quyết định số 1379/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Ngãi để xét duyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”. 44
16-09-2011 Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 51
5,562,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner