"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2011 Ngày 11 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2011 Quyết định số 13a/2011/QĐ-UBND ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2011 Quyết định số 138/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Tơ đến năm 2020. 12
01-07-2011 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn huyện Nghĩa Hành năm 2011. 32
01-07-2011 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2011. 34
01-07-2011 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2011. 36
04-07-2011 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2011. 38
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2011 Quyết định số 917/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2011-2016. 40
27-06-2011 Quyết định số 918/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2016. 42
27-06-2011 Quyết định số 919/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Sơn Tây, nhiệm kỳ 2011-2016. 44
27-06-2011 Quyết định số 920/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Sơn Tịnh, nhiệm kỳ 2011-2016. 46
29-06-2011 Quyết định số 929/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011-2016. 48
29-06-2011 Quyết định số 930/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Tây Trà, nhiệm kỳ 2011-2016. 50
29-06-2011 Quyết định số 931/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Lý Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016. 52
30-06-2011 Quyết định số 945/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016. 54
30-06-2011 Quyết định số 946/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Minh Long, nhiệm kỳ 2011-2016. 56
30-06-2011 Quyết định số 947/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Sơn Hà, nhiệm kỳ 2011-2016. 58
30-06-2011 Quyết định số 957/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Mộ Đức, nhiệm kỳ 2011-2016. 60
05-07-2011 Quyết định số 961/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2011-2016. 62
05-07-2011 Quyết định số 962/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Trà Bồng, nhiệm kỳ 2011-2016. 64
27-06-2011 Quyết định số 916/QĐ-UBND phê chuẩn việc bầu thành viên UBND huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016. 66
5,563,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner