"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2011 Ngày 24 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ban hành quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2011 Quyết định số 121/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2020. 05
14-06-2011 Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Bồng đến năm 2020. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2011. 45
17-06-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 48
03-06-2011 Quyết định số 786/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 54
07-06-2011 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 59
17-06-2011 Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Sơn Tây. 67
5,562,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner