"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2011 Ngày 02 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2011 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Hà đến năm 2020. 04
31-05-2011 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020. 21
31-05-2011 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Sơn Tây đến năm 2020. 34
26-05-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 51
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các kỳ thi trong năm 2011. 54
27-05-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số vô tuyền điện, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. 56
31-05-2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND v/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 59
5,312,497 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner