"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2011 Ngày 14 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
04-05-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 11
09-05-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh. 20
09-05-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2011 Quyết định số 92/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 37
04-05-2011 Quyết định số 96/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2011 Quyết định số 614/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ, môi trường cảnh quan Dung Quất. 56
5,563,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner