"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2011 Ngày 25 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2011 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020. 03
22-04-2011 Quyết định số 93/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường Trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sang loại hình trường công lập. 19
09-04-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ san hô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 30
05-04-2011 Quyết định số 498/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 32
06-04-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020 của tỉnh Quảng Ngãi. 45
06-04-2011 Quyết định số 514/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 54
5,563,263 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner