"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2011 Ngày 25 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 02
22-02-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc. 53
5,312,870 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner