"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2010 Ngày 24 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
25-08-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 07
25-08-2010 Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND tăng cường việc thực hiện Nghị định số 60/2009NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2010 Quyết định số 144/QĐ-UBND quy định bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi. 13
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 26
17-09-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. 31
25-08-2010 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 34
09-09-2010 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án quy hoạch tổng thể cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015. 36
5,562,986 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner