"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2010 Ngày 18 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
28-06-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao. 43
28-06-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. 45
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2010 Quyết định số 889/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất. 52
29-06-2010 Quyết định số 890/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Dung Quất. 59
01-07-2010 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và Công nhận Điều lệ Qũy “Vì những trái tim bé bỏng”. 66
5,562,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner