"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2009 Ngày 30 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-08-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND về việc giá đất đường Tố Hữu và đường An Dương Vương thành phố Quảng Ngãi. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2009 Quyết định số 352/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Trà Bồng giai đoạn 2009- 2020. 03
18-08-2009 Quyết định số 353/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Tây Trà giai đoạn 2009 - 2020. 43
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2009 Quyết định số 354/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Sơn Tây giai đoạn 2009 – 2020. 77
5,562,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner