"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2009 Ngày 05 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
27-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ- HĐND về nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 03
27-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Ba Tơ, giai đoạn 2009 - 2013. 07
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
23-07-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra huyện Ba Tơ. 10
Hội đồng nhân dân huyện Minh Long
22-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 17
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
24-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo thành phố năm 2009. 23
24-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đầu tư nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và xã, phường giai đoạn 2009- 2010. 24
24-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 27
24-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc chuẩn y quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. 32
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2009 Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động tại các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 35
5,563,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner