"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2009 Ngày 10 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2009 Quyết định số 254/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động, đầu tư các công trình hạ tầng và quản lý tài chính đối với các dự án Nạo vét, thông luồng tận thu cát nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2009 Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 09
03-07-2009 Quyết định số 1073/QĐ-UBND ban hành một số định mức áp dụng trong Chương trình Hỗ trợ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Ngãi (ISP). 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-07-2009 Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn của các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2010. 46
5,562,843 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner