"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2009 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá tối thiểu giá xây dựng nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng để tính thu lệ phí trước bạ; thu phí xây dựng; thu thuế đối với hoạt động thầu xây dựng; thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
23-03-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động xe máy kéo, rơ moóc, xe cơ giới ba bánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10
25-03-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 21
30-03-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND giao thêm nhiệm vụ chứng thực cho Phòng Tư pháp cấp huyện. 41
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2009 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010 và định hướng đến 2020. 42
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2009 Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí tổ chức lại sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất và vùng ven giai đoạn 2009 - 2015. 54
5,563,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner