"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2009 Ngày 18 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân. 04
16-03-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND đầu tư và xây dựng Khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 12
Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành
19-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 17
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-02-2009 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế vườn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2009-2012. 22
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-03-2009 Quyết định số 358/QĐ-UBND phê duyệt phương án chung đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31
5,562,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner