"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2009 Ngày 10 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi. 03
30-11-2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi. 13
24-11-2009 Chỉ thị số 18/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-11-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 21
01-12-2009 Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 26
04-12-2009 Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án thực hiện bảo hiểm y tế năm 2010 đối với đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo, cận nghèo. 29
5,563,205 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner