"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2009 Ngày 20 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 04
10-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2010. 07
10-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Giai đoạn 2010-2020. 21
10-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ban hành Quy định về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 31
10-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về củng cố, xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010 - 2015. 36
10-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi. 39
10-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010. 41
10-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020. 64
10-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 83
10-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh. 85
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. 89
12-12-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đối với hộ dân cư của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. 92
14-12-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường quản lý tàu cá và ngư dân hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam. 94
16-12-2009 Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. 97
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2009 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X - nhiệm kỳ 2004 - 2011. 101
10-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 102
10-12-2009 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 103
10-12-2009 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2010 của HĐND tỉnh. 111
10-12-2009 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 113
5,829,869 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner