"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2008 Ngày 30 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2012. 03
11-07-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 06
11-07-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 08
11-07-2008 Nghị quyết số 40/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Ba Dinh, thành lập xã Ba Giang thuộc huyện Ba Tơ; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Sơn Dung, Sơn Mùa và Sơn Tân, thành lập các xã Sơn Long, Sơn Liên và Sơn Màu thuộc huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. 10
11-07-2008 Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14
11-07-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND về việc ban hành lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 16
11-07-2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
11-07-2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về việc ban hành lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20
11-07-2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về việc ban hành phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 26
11-07-2008 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 28
Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn
21-07-2008 Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển bền vững ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến 2015. 30
21-07-2008 Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND về xây dựng đô thị huyện Lý Sơn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 33
21-07-2008 Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về quy hoạch mạng lưới trường học và cơ sở giáo dục của huyện Lý Sơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 37
Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà
16-07-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2008 -2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 41
16-07-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND đề án xây dựng và phát triển trường bán trú dân nuôi giai đoạn 2008 - 2012. 44
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
17-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND v/v điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho xã, phường xây dựng điểm sinh hoạt văn hoá thôn, tổ dân phố giai đoạn 2006-2010. 46
5,576,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner