"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2008 Ngày 20 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2008 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2010. 09
30-01-2008 Quyết định số 11/QĐ-UBND ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 22
14-02-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo tỉnh. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2008 Quyết định số 161/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch hành động phát triển du lịch Quảng Ngãi, giai đoạn 2007-2010. 35
5,576,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner