"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2008 Ngày 05 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) cho UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2007 Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ban hành Qui định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22
31-12-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định Cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2007-2010. 31
Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ
24-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2008. 38
24-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ năm 2008. 46
24-12-2007 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND về việc chuẩn y quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 48
24-12-2007 Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư năm 2008. 51
24-12-2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đặt tên gọi cho các tuyến đường nội thị, gắn biển số nhà và tên gọi công trình công cộng thuộc khu vực thị trấn Ba Tơ. 53
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
14-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Cụm công nghiệp huyện Sơn Hà. 56
Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
19-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ- HĐND về nhiệm vụ năm 2008. 62
19-12-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ- HĐND về việc phê duyệt dự toán và phân bổ Ngân sách năm 2008. 69
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2007 Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung để tính lệ phí trước bạ xe gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 74
20-12-2007 Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc qui định giá thu thuế sử dụng đất. 90
20-12-2007 Quyết định số 2951/QĐ-UBND về việc qui định tạm thời về nội dung và mức chi nhuận bút đối với tạp chí, tập san, bản tin. 92
24-12-2007 Quyết định số 2970/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của tỉnh Quảng Ngãi. 94
5,576,677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner