"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2008 Ngày 02 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 03
19-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp. 08
19-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 11
19-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008. 14
19-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008. 33
19-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND về Phương án hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, học sinh dân tộc thiểu số nội trú và người tàn tật tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2008 - 2010. 48
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-12-2007 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh. 51
19-12-2007 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. 53
19-12-2007 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ngãi. 55
19-12-2007 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Quảng Ngãi. 56
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2007 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 58
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2007 Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ dân sinh và cơ chế khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng thiệt hại do lũ lụt và bão. 61
18-12-2007 Quyết định số 2926/QĐ-UBND về việc phân khai chỉ tiêu bổ sung vốn cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và Dự án phát triển ngành lâm nghiệp năm 2007. 69
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2007 Quyết định số 2848/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi. 65
5,549,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner