"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 25 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định về Qui trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh. 03
22-03-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác giải quyết chính sách thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. 15
22-03-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
16-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2007 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng vành đai thực phẩm an toàn phục vụ Khu kinh tế Dung Quất. 49
5,576,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner