"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 15 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi. 03
Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành
20-12-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 13
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà
20-12-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND về việc thực hiện trao đổi thông tin qua mạng tin học, giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính trong huyện. 20
Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi
20-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 24
Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi
28-12-2006 Quyết định số 3459/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của UBND thành phố Quảng Ngãi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 31
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm tái phát. 38
5,549,448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner