"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2006 Ngày 10 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-10-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 03
10-10-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007. 08
10-10-2006 Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện từ năm 2007. 23
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. 45
06-10-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quy định tạm thời về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức công tác tại miền núi, vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. 55
09-10-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. 56
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2006 Quyết định số 2265/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. 65
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2006 Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010. 81
5,576,525 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner