"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2006 Ngày 20 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khai thác quỹ đất và nhà tỉnh Quảng Ngãi. 03
27-04-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2006 hỗ trợ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp – làng nghề. 06
04-05-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 08
09-05-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 – 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 21
15-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ban hành Qui định về mức chi cho công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 29
15-05-2006 Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ban hành Qui định về mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp và các hội thi khác của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 33
18-05-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010. 50
19-05-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 64
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
10-05-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Ba Tơ. 68
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2006 Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 88
08-05-2006 Quyết định số 1081/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp năm học 2005-2006 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2006-2007. 95
5,576,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner