"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2006 Ngày 26 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số quy định trái pháp luật. 03
10-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 05
14-04-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2006 thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn. 12
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ
25-04-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 14
Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
20-04-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng huyện Minh Long. 17
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2006 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ biên chế hành chính năm 2006 của tỉnh Quảng ngãi. 23
11-04-2006 Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn và người tàn tật năm 2006. 27
11-04-2006 Quyết định số 879 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung vùng nguyên liệu mía tập trung tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010. 31
12-04-2006 Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2006. 34
12-04-2006 Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc chuẩn y kết quả điều tra xác định hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi năm 2005 theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2006 – 2010. 37
18-04-2006 Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cứu đói giáp hạt cho nhân dân năm 2006. 40
24-04-2006 Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch vốn xây dựng cụm dân cư tái định cư năm 2006. 42
26-04-2006 Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thuế của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010. 46
5,549,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner