"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2006 Ngày 15 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 03
12-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010. 11
12-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007. 15
12-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố. 42
12-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005. 56
Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. 44
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 59
5,835,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner