"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Thông tin tổng hợp    
Mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mức lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế

Liên kết
Website Chính phủ.
Website tỉnh Quảng Ngãi.
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Nhập từ khóa để tìm kiếm văn bản trong mục Công báo.
Từ khóa:
Công báo Văn bản dự kiến đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Số:      Ngày 24  tháng 9  năm 2015
 

MỤC LỤC

 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
  Văn bản quy phạm pháp luật  
  Ủy ban nhân dân tỉnh  
24-8-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 3
27-8-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14
31-8-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020. 42
  Văn bản khác  
  Ủy ban nhân dân tỉnh  
09-9-2015 Quyết định số 287/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 50
14-9-2015 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. 66
14-9-2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc thành lập các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. 68
15-9-2015 Quyết định số 300/QĐ-UBND ban hành Qui chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 71
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
09-9-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động nhân “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2015”. 87
22-9-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 90
Số lượt truy cập: 1218211
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768