"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Thông tin tổng hợp    
Bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh, trụ sở làm việc.

Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư.

Liên kết
Website Chính phủ.
Website tỉnh Quảng Ngãi.
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Nhập từ khóa để tìm kiếm văn bản trong mục Công báo.
Từ khóa:
Công báo Văn bản dự kiến đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Số:      Ngày 24  tháng 3  năm 2014
 

MỤC LỤC

 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
  Văn bản quy phạm pháp luật  
  Ủy ban nhân dân tỉnh  
06-3-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh, trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. 3
11-3-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh. 7
11-3-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 9
12-3-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc Quy định về giá tài sản tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
17-3-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 178
  Văn bản khác  
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
07-3-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013. 181
Số lượt truy cập: 4594063
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768