"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Thông tin tổng hợp    
Mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mức lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế

Liên kết
Website Chính phủ.
Website tỉnh Quảng Ngãi.
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Nhập từ khóa để tìm kiếm văn bản trong mục Công báo.
Từ khóa:
Công báo Văn bản dự kiến đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Số:      Ngày 31  tháng 7  năm 2015
 

MỤC LỤC

 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
  Văn bản quy phạm pháp luật  
  Hội đồng nhân dân tỉnh  
20-7-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 3
20-7-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020. 8
20-7-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 12
20-7-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 14
20-7-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 15
20-7-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 16
  Ủy ban nhân dân tỉnh  
21-7-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 18
23-7-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31
23-7-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020. 66
  Văn bản khác  
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
29-7-2015 Quyết định số 1281/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh. 70
Số lượt truy cập: 966573
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768