"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

Thông tin tổng hợp    
Mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mức lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế

Liên kết
Website Chính phủ.
Website tỉnh Quảng Ngãi.
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.
Nhập từ khóa để tìm kiếm văn bản trong mục Công báo.
Từ khóa:
Công báo Văn bản dự kiến đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
Số:      Ngày 17  tháng 7  năm 2015
 

MỤC LỤC

 
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
  Văn bản quy phạm pháp luật  
  Ủy ban nhân dân tỉnh  
16-6-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi. 3
19-6-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11
22-6-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi. 26
10-7-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. 34
13-7-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 40
  Văn bản khác  
  Ủy ban nhân dân tỉnh  
08-7-2015 Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 44
08-7-2015 Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. 48
10-7-2015 Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. 56
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
22-6-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2015. 64
07-7-2015 Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa trên lòng hồ thủy điện Đăkđrinh. 69
Số lượt truy cập: 768212
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768