"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Thể thao - Du lịch (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2017 Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
14-07-2017 Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,576,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner