"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
29-07-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.
15-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,576,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner