"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.
08-11-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi.
30-09-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
30-09-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
30-09-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo.
30-09-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề án tổ chức lực lượng dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.
09-09-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.
09-09-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
26-08-2016 Quyết định số 420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
25-08-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
25-07-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
15-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
15-07-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.
15-07-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.
08-07-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung bảng giá xe gắn máy hai bánh và xe máy điện để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
19-05-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
18-05-2016 Quyết định số 224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
08-04-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
17-03-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
25-02-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,571,646 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner