"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Chương trình (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghè o bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
08-12-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 của Quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh.
05-10-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
15-07-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.
15-07-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
15-07-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
15-07-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
15-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,577,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner