"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp (Năm 2016)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.
15-07-2016 Quyết định số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra.
01-01-2016 Quyết định số 100/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra trang |VB.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,576,857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner