"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và lệ phí (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và lệ phí được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
14-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí sử dụng cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
05-10-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
11-08-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe ô tô, gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
06-08-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thẩm quyền xác định đơn giá cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh.
20-07-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
09-06-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
01-06-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
14-05-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nộp thuế điện tử.
13-05-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
22-04-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
22-04-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
22-04-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,839,667 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner