"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Khoáng sản (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Khoáng sản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.