"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2015)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2015 Quyết định số 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
15-12-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.
14-12-2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
14-12-2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
14-12-2015 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập mới một số thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn của huyện Ba Tơ, huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.
14-12-2015 Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.
14-12-2015 Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.
14-12-2015 Nghị quyết số 36/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.
14-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.
14-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.
14-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014.
14-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
30-11-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.
30-10-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
05-10-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành với Nhân dân trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
07-07-2015 Quyết định số 1111/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa trên lòng hồ thủy điện Đăkđrinh.
14-02-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,571,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner