"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đầu tư (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Đầu tư được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi năm 2015.
29-08-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
28-08-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Qui định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
31-07-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
15-04-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
09-01-2014 Quyết định số 12/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,571,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner