"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013.
16-12-2014 Nghị quyết số 34/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại và đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
16-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
15-12-2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
29-08-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi.
31-07-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.
02-01-2014 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,571,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner