"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc Lĩnh vực khác được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015.
14-02-2014 Quyết định số 192/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Ngãi hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,571,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner