"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Xây dựng (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Xây dựng được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, tổ chức giao thông đường giao thông nông thôn và phê duyệt quy trình quản lý, vận hành khai thác, bảo trì các công trình đặc biệt trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
08-09-2014 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014 - 2015.
22-07-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
25-06-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
28-05-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.
28-05-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.
28-05-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
29-04-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn và thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,572,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner