"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-03-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
08-01-2014 Quyết định số 25/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,571,955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner