"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Chương trình (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2013 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Ngãi.
10-12-2013 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
10-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.
12-07-2013 Quyết định số 972/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
12-06-2013 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
06-06-2013 Quyết định số 791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
22-05-2013 Quyết định số 711/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
22-04-2013 Quyết định số 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ.
12-04-2013 Quyết định số 531/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014.
02-04-2013 Quyết định số 93/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
28-03-2013 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
08-02-2013 Quyết định số 69/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,577,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner