"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chế độ - Chính sách (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Chế độ - Chính sách được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2013 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2014.
22-11-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020.
10-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
31-05-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.
13-03-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.
13-03-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.
15-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,577,194 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner