"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Pháp luật (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Pháp luật được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
29-08-2011 Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
29-03-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự.
28-03-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hoá và giúp đỡ các loại đối tượng tại cộng đồng dân cư.
07-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,571,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner