"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Nhà ở (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Nhà ở được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2012.
12-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012.
21-07-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
04-07-2011 Quyết định số 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2011.
01-07-2011 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2011.
01-07-2011 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở trung bình trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2011.
01-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh.
28-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
5,572,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner